Σχετικά με τους Ανελκυστήρες

Πως λειτουργούν οι Ανελκυστήρες;