Εταιρεία

Στρατηγική

Η επιχειρηματική στρατηγική της asenco που συμπυκνώνεται στο κεντρικό της μήνυμα «ένα επίπεδο πιο πάνω», βασίζεται στα τρία μοναδικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα:

Μεγάλη εμπειρία

Η μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία των ιδρυτών της asenco στο χώρο των ανελκυστήρων, αρχικά σε συνεργασία με την παγκόσμια ηγέτιδα εταιρία OTIS και στη συνέχεια ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες, αλλά και η απόλυτη εξειδίκευ­ση του τεχνικού της προσωπικού, εγγυάται στους πελάτες της aςenco την αξιο­πιστία, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των λύσεων που προτείνει και των συστημάτων που εγκαθιστά.

Ανανεούμενη τεχνογνωσία

Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της aςenco μέσα από διεθνείς εκθέσεις και σεμινάρια, για την παρακολούθηση και αφομοίωση των νέων προϊόντων και τεχνολογιών, αποτελούν βασική μέριμνα της εταιρίας. Παράλληλα οι στρατηγικές συνεργασίες της με τους ηγέτες της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς εξασφαλίζουν στους πελάτες της asenco τις πιο συμφέρουσες οικονομικά λύσεις σε συνδυασμό με την πιο προηγμένη τεχνολογία και αισθητική.

Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση

Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της asenco είναι η βαθιά εδραιωμένη, σε όλους τους εργαζόμενους, εταιρική της κουλτούρα, σε ό,τι αφορά στην εξυπηρέτηση των πελατών της και την αντιμετώπιση των αιτημάτων, των επιθυμιών και των προβλημάτων τους. Η άμεση, επί 24ώρου βάσεως τηλεφωνική και επιτόπου εξυπηρέτηση, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ανάγκη παρουσιαστεί, η ευσυνειδησία, η επαγγελματική συνέπεια, η φιλική εξυπηρέτηση καθώς και ειλικρίνεια και διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές δημιούργησε μακροχρόνιους δεσμούς εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες της.