Καριέρα

Θέσεις Εργασίας

Θέσεις υπαλλήλων που απασχολούμε και για τις οποίες ενδιαφερόμαστε:

  • Τεχνικοί ανελκυστήρων
  • Αδειούχοι συντηρητές ανελκυστήρων
  • Αδειούχοι εγκαταστάτες ανελκυστήρων
  • Γραμματειακή υποστήριξη
  • Λογιστές
  • Οδηγοί
  • Μηχανικοί

Στην παρούσα φάση δεν ενδιαφερόμαστε για καμία πρόσληψη.