Εταιρεία

Ασφάλεια

Κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του ανελκυστήρα φροντίζουμε να τηρούμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά ορίζονται από τους κανονισμούς.

  • Οι εργαζόμενοι της asenco φορούν πάντα ολόσωμες φόρμες εργασίας και παπούτσια ασφαλείας.
  • Στο χώρο του φρεατίου εγκαθιστούμε πιστοποιημένο πύργο ικριωμάτων, ώστε σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό προστασίας από πτώση που χρησιμοποιούν οι τεχνίτες μας, να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
  • Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν ακόμη μια σειρά από πιστοποιημένα εργαλεία χωρίς φθορές για να ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες ηλεκτρικού ατυχήματος ή μικροτραυματισμού.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι περνούν από πρόγραμμα εκπαίδευσης για πρόληψη ατυχημάτων και ανίχνευση κινδύνου.