Προϊοντα

Υποσυστήματα Ανελκυστήρων

Θάλαμοι και Κομβιοδόχοι

Λειτουργικότητα & Αισθητική: Στις λύσεις της Asenco περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υπο­συστήματα των ανελκυστήρων όπως οι θάλαμοι και οι κομβιοδόχοι. Ειδικότερα, οι θάλαμοι που διαθέτει η εταιρία, σχεδιασμένοι από τους μεγαλύτερους Έλληνες και ξένους κατασκευαστές, καλύ­πτουν κάθε είδους ανάγκη από πλευράς λειτουργικότητας κα αισθητικής. Κατασκευασμένοι από άριστα υλικά, διαθέτουν ενι­σχυμένη κατασκευή που εκμηδενίζει τους κραδασμούς κατά τη μετακίνηση. Συνεργάζονται άψογα με το «σασί» της βασικής εγκα­τάστασης για μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία τοποθέτησης, συνοδεύονται από μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ και φυσικά ακολου­θούν τις κοινοτικές οδηγίες κατασκευής και συναρμολόγησης.

Οι θάλαμοι περιλαμβάνουν τους πανοραμικούς ή τους κλασικούς εντός φρεατίου και αφορούν σε θαλάμους προσώπων ή φορτίων με συνοδεία προσώπων, ασθενοφόρου κ.ά.

Πλαίσια, κινητήρες, πίνακες, εξειδικευμένες κατασκευές και λύσεις

Τεχνολογία και Ολοκλήρωση:Τα «αόρατα» μέρη ενός συστήματος ανελκυστήρα κρύβουν όλα τα μυστικά της τεχνογνωσίας και της απόλυτης ασφάλειας των εγκαταστάσεων που υλοποιεί η Asenco. Τα ολοκληρωμένα συστήματα της εταιρίας, από τους πλέον γνωστούς και καταξιωμένους ελληνικούς και διεθνείς οίκους, περιλαμβά­νουν:

  • κάθε είδους και μεγέθους μηχανικά και υδραυλικά συστήματα: με ή χωρίς μηχανοστάσιο
  • υπερ­σύγχρονους ηλεκτρονικούς πίνακες παρακολούθησης και διαχείρισης με εύκολο στη χρήση σύστη­μα προγραμματισμού και συντήρησης, καθώς και
  • αξιόπιστους κινητήρες που καλύπτουν κάθε είδους απαίτηση σε ταχύτητα, αριθμό ορόφων και βάρος φορτίου.

Πόρτες

Ποικιλία και Ασφάλεια: Η Asenco διαθέτει μια μεγάλη και συνεχώς ανανεούμενη γκάμα από πόρτες ανελκυστήρων που συνδυάζουν την αισθητική και τη λειτουργικότητα με την απόλυτη ασφάλεια. Αφορούν σε αυτόμα­τες και ημιαυτόματες πόρτες ορόφων, αναδιπλούμενες και κυκλι­κές πόρτες, καθώς και σε ειδικές πόρτες ανακαίνισης που προσαρ­μόζονται εύκολα σε παλαιές εγκαταστάσεις, με μεγάλη ποικιλία σχεδιασμού και επενδύσεων σε υλικά και χρώματα (ίνοξ, πλαστι­κοποιημένη λαμαρίνα).

Οι πόρτες που εγκαθιστά η asenco διακρίνονται για την αξιόπιστη, αθόρυβη και ασφαλή λειτουργία τους, με προηγμένη τεχνολογία μέσω inverter και ενσωματωμένο τον αυτόματο και το χειροκίνητο απεγκλωβισμό.