Υπηρεσιες

Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός - Επισκευές

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/19/ΕΚ απαιτεί την αναβάθμιση των παλαιών ανελκυστήρων για την έκδοση ή επανέκδοση της άδειας λειτουργίας τους. Η αναβάθμιση των ανελκυστή­ρων που μπορεί επίσης να γίνει για αισθητικούς ή και λειτουργικούς λόγους, περι­λαμβάνει: μερική ή ολική αντικατάσταση επιμέρους συστημάτων και υποσυ­στημάτων καθώς και πρόσθεση στοιχείων ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που υποβάλει, για λογαριασμό του πελάτη της, η asenco στη σχετική δημόσια υπηρεσία.

Λεπτομερής Προσέγγιση

Τα λειτουργικά έξοδα ενός ανελκυστήρα αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνου., καθώς δεν είναι δυνατόν να παραβλέψουμε τη φυσική φθορά, την οποία μπορούμε μόνο να περιορίσουμε με τον μοντερνισμό. Άρα. όλα τα μηχανικά μέρη του θα προσαρμοσθούν, ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στα ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα.

Πληθώρα Πλεονεκτημάτων

Η αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας, έχει πολλά πλεονεκτήματα για όλους – ιδιοκτήτες, ενοίκους και επιβάτες:

  • αυξημένη ασφάλεια
  • μεγαλύτερη αξιοπιστία
  • καλύτερη λειτουργία
  • άνεση στην μετακίνηση
  • μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
  • μοντέρνος σχεδιασμός θαλάμου
  • συμμόρφωση με τα πρότυπα
  • αύξηση της αξίας του ακινήτου

Επαγγελματική υποστήριξη

Η αναβάθμιση του ανελκυστήρα απαιτεί εξειδικευμένη ανάλυση από ειδικό. Η Asenco σας παρέχει πλήρη υποστήριξη, η οποία βασίζεται στη γνώση και τη μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτουν οι άνθρωποί της, οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι κατάλληλο για το σύστημά σας: Αντικατάσταση μικροϋλικών ή ορισμένων εξαρτημάτων, λύση με ολοκληρωμένο πακέτο ή εγκατάσταση ενός νέου συστήματος.

Νέες απαιτήσεις ασφαλείας

Μελλοντικά, οι κανονισμοί ασφαλείας για τους νέους, αλλά και για τους υπάρχοντες ανελκυστήρες θα γίνουν αυστηρότεροι. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ81-80 (SNEL, Πρότυπο σχετικά με την Ασφάλεια για Υφιστάμενους Ανελκυστήρες), ακόμα και οι παλαιότεροι ανελκυστήρες θα πρέπει να αναβαθμιστούν, ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε καλή κατάσταση ή όχι.