Υπηρεσιες

Εγκατάσταση Ανελκυστήρων

Η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια στους χρόνους ολοκλήρωσης αποτελούν βασικά χαρακτηρι­στικά στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων της asenco. Βέβαια, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της σωστής μελέτης, που έχει προηγηθεί και της μεγάλης εμπειρίας που διαθέτει η εταιρία. Η asenco προσφέρει πολυετή εγγύηση καλής λειτουργίας, απόδειξη της αξιοπιστίας των κατασκευών που αναλαμβάνει.

Η ποιότητα που επιθυμούμε να διαθέτει ένα προϊόν σχετίζεται κυρίως με τη σταθερότητα και όχι τόσο με εντυπωσιακές υψηλότατου επιπέδου κατασκευές. Η βασική επιδίωξη ενός "Οργανισμού" (κάποια εταιρεία, εργοστάσιο κοκ.) είναι το προϊόν που παράγεται να διατηρείται στο ίδιο επίπεδο.

Το προϊόν πρέπει να είναι αποτέλεσμα απλής, πρακτικής, σταθερής διαδικασίας. Τα "Συστήματα Ποιότητας" φροντίζουν να διασφαλίζεται ακριβώς αυτό. Ο τρόπος και τα αποτελέσματα θα πρέπει να τεκμηριώνονται από σχετικά έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να προέρχονται από τις πραγματικές καθημερινές διαδικασίες.

Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο, η εταιρεία μας πριν από την καταγεγραμμένη εγκατάσταση αναγνωρισμένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001:2000), είχε ακολουθήσει από αρκετό καιρό τη λογική του σταθερού και εξελισσόμενου τρόπου δημιουργίας και ελέγχου του προϊόντος.