Υπηρεσιες

Ειδικές Κατασκευές

Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων λύσεων που προσφέρει η asenco, διαθέτει ειδι­κές κατασκευές για φορτηγούς ανελκυστήρες και πλατφόρμες, μικρότερους μηχανισμούς ανύψωσης φορτίων για βιομηχανικούς χώρους και αποθή­κες, καθώς επίσης και κομψά compact συστήματα για εσωτερικούς οικιακούς ανελκυστήρες, εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης.