Υπηρεσιες

Μελέτες Ανελκυστήρων

Αφορά τόσο την κυκλοφοριακή μελέτη (αριθμός ορόφων, διακινούμενος πληθυσμός, χρήση κτιρίου) όσο και την κυρίως μελέτη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα που γίνεται από τους μηχανικούς της εταιρίας, με τη χρήση ειδικών λογισμικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ολοκληρω­μένη εικόνα της κατασκευής.