Ανθρώπινο Δυναμικό

Εκπαίδευση

Το προσωπικό της asenco παρακολουθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνουν οι καταξιωμένοι κατασκευαστές – συνεργάτες μας, προκειμένου να εξοικειωθεί με νέες τεχνολογίες, αλλά και να διευρύνει τις γνώσεις του πάνω στο αντικείμενο της εργασίας του. Παράλληλα γίνονται εσωτερικές εκπαιδεύσεις τόσο σε τεχνικά θέματα όσο και σε θέματα αφάλειας.

Αποτέλεσμα, να είναι απόλυτα εξοικειωμένοι όταν κληθούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προβλήματα εν ώρα εργασίας.