Ανθρώπινο Δυναμικό

Προσωπικό

H Asenco απασχολεί 16 άτομα προσωπικό. Η εταιρεία ανά τακτά διαστήματα βρίσκεται σε αναζήτηση έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.

Από τα 16 αυτά άτομα:

  • Δύο έχουν διοικητικές αρμοδιότητες,
  • ένα εργάζεται στο λογιστήριο,
  • ένα στο τμήμα μελετών,
  • ένα στο τμήμα πωλήσεων,
  • ένα στο τμήμα προμήθειας υλικού και
  • δέκα στις εγκαταστάσεις, στις συντηρήσεις και την τεχνική υποστήριξη.