Υπηρεσιες

Πιστοποίηση

Σε συνδυασμό με την εφαρμογή του υποχρεωτικού Ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τους τεχνικούς ελέγχους ασφαλείας των νέων συσκευών, προϊόντων και εγκαταστάσεων που διατίθενται στην αγορά, έτσι και κάθε νέα εγκατάσταση ανελκυστήρα και κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου απαιτεί την έκδοση αδείας – πιστοποίησης. Εξειδικευμένοι μηχανικοί της εταιρείας πιστοποιήσεων αναλαμβάνουν τον έλεγχο κάθε νέου συστήματος όσον αφορά στην τήρηση των διατάξεων ασφαλείας.

Η εταιρεία μας λειτουργώντας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ για την τοποθέτηση υδραυλικών και μηχανικών ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων/διαδρόμων τηρεί πιστά τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς διατάξεις ασφαλείας

Ο νόμος εκτός από τον έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων προβλέπει και τον έλεγχο των υφιστάμενων εν λειτουργία ανελκυστήρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτοί λειτουργούν τουλάχιστον σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Το σημαντικότερο κέρδος απ' όλη την διαδικασία, θεωρούμε πως θα είναι ο εξοπλισμός των ανελκυστήρων με συστήματα ασφαλείας, σύμφωνα με τα οποία θα προστατεύονται τόσο τα διακινούμενα άτομα όσο και οι συντηρητές.

Διαπιστώνοντας τα προβλήματα ενημέρωσης στην Ελληνική αγορά, η Asenco ευελπιστεί με μία σύντομη παρουσίαση να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές καθώς και τους εγκαταστάτες/συντηρητές στην κατανόηση του θεσμού του περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων και της πιστοποίησης.

Για ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί ποτέ πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα

Οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές υποχρεούνται να αναθέσουν και να περατώσουν τον έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους σε αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου σύμφωνα με το κάτωθι χρονοδιάγραμμα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Υφιστάμενοι ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας (χωρίς άδεια Λειτουργίας ή προέγκριση εγκατάστασης) 31/12/2012
Υφιστάμενοι ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό 30/06/2010
Υφιστάμενοι ανελκυστήρες με άδεια λειτουργίας ή προέγκριση , εγκατεστημένοι άνω των 30 ετών 31/12/2010
Υφιστάμενοι ανελκυστήρες με άδεια λειτουργίας ή προέγκριση, εγκατεστημένοι κάτω των 30 ετών 31/12/2011

Για ανελκυστήρες για τους οποίους έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα,

Οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές υποχρεούνται να επαναλαμβάνουν τον έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς στα παρακάτω χρονικά διαστήματα:

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΤΗ
Κατοικία Μέχρι 6 6 έτη
Κατοικία Περισσότερες από 6 5 έτη
Επαγγελματική χρήση Μέχρι 6 4 έτη
Επαγγελματική χρήση ή και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες Περισσότερες από 6 3 έτη
Ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό Ανεξαρτήτως στάσεων 1 έτος

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας στη σελίδα της νομοθεσίας.